Konkursy

Nasze sukcesy w konkursie plastycznym
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Konkurs KRUS-u ogłoszony był pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Jego celem jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy dowolną techniką, w formacie A3, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Wyniki konkursu poznaliśmy 18 września. W sumie pięcioro uczniów kl. I – III zostało wyróżnionych oraz dziewięcioro uczniów kl. IV – VIII, w tym Maciej Mazurkiewicz zdobył nagrodę.

dp