Hymn szkoła podstawowa

Naszym patronem Janusz Korczak,
który przez życie szedł wytrwale.
Wśród wielu trudów i wyrzeczeń
kochał i sercem patrzył stale.

Więc naśladujmy te wzorce,
które nam Doktor zostawił.
który tak dzieci umiłował,
że celem życia je sprawił.