Historia szkoły podstawowej

Kiedy się to wszystko zaczęło ?
Zapewne w II połowie XIX wieku, czyli jeszcze pod zaborami. Niestety żadne dokumenty się nie zachowały. Nie znamy dat, nazwisk nauczycieli. Jedno jest pewne. W pierwszej szkole w Sulęcinku uczono po niemiecku, jako, że Wielkopolska to zabór pruski. Szkoła ta mieściła sie tam, gdzie stoi obecna szkoła podstawowa. Po roku 1918, a więc po odzyskaniu niepodległości szkołę umieszczono w nowszym budynku, tym z czerownej cegły – gdzie dziś mieści się gimnazjum. Prawdopodobnie kiedyś zbierali się tam na modlitwę Niemcy ewangelicy, których w Sulęcinku nie brakowało.
Pierwszym nazwiskiem nauczycielskim, które dało się ustalić jest nazwisko pani Marii Przydryżanki. Była ona kierownikiem szkoły około 1926r. Natomiast od 1929 do 1931r funkcję tę pełnił pan Suchanek.
W 1931r kierownictwo szkoły obejmuje pan Staśkowiak, który wyjąwszy lata okupacji pracuje na tym stanowisku do 1950r. Jeszcze przed wojną, w 1934r obniżono stopień organizacyjny szkoły do czterech klas z powodu małej ilości dzieci. Mimo to pracowało w niej dwóch nauczycieli. Dopiero w roku 1938 zlikwidowano jeden etat. Ucząca w Sulęcinku pani Sikorska została przeniesiona do Krzykos.
16 lutego 1945r szkoła wznowiła działalnośc po przerwie wojennej. Od 1947r stała się pełną szkoła siedmioklasową o trzech nauczycielach. Jak to często bywało w tamtych trudnych latach nauka odbywała się w trzech budynkach. Tym trzecim był dworek w Kopczynowie.
W roku 1950 kierownikiem szkoły został pan A. Gorczyca.
Lata 1953-54 są bardzo ważne, ponieważ szkoła została przebudowana. Sale lekcyjne podzielono na mniejsze. Znalazło się miejsce dla większej ilości klas. Już nikt nie uczył się w Kopczynowie.
Kolejna ważna data to 1 wrzesień 1975 rok. Staraniem Komitetu Rodzicielskiego i ówczesnego dyrektora szkoły, pana J. Marcinkowskiego przy finansowym poparciu Wydziału Oświaty i Gminnej Rady rozbudowano szkołę i zbudowano salę gimnastyczną. Od tego czasu minęło 30 lat, a my nadal uczymy w niej i pracujemy.
W 1982r dyrektorem szkoły została pani Zofia Kaźmierska i pełniła tę funkcję do 2014 roku. Nadanie imienia szkole podstawowej Janusza Korczaka nastąpiło 1 czerwca 1993 roku, a nadanie sztandaru 27 października 2007 roku. W 2014 roku dyrektorem Zespołu Szkół została pani Jadwiga Bajer.