Motylki

Wychowawca – Ilona Wagner

 Grupa „Motylki” to dzieci 6-letnie. Nasz zespół liczy 19 dzieci: 11 chłopców i 8 dziewczynek. Charakteryzuje nas duża żywiołowość i ciekawość poznawania świata. Bardzo lubimy zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe przy muzyce, zajęcia z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych. W czasie spędzonym w przedszkolu poszerzamy wiedzę poprzez łączenie nauki z zabawą oraz rozwijamy swoje zainteresowania. Wkraczamy w świat liter i cyfr, aby dobrze przygotować się do roli ucznia. Bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, dlatego przedszkole stało się dla nas drugim domem.