Pszczółki

Wychowawca – Ilona Wagner

Nasza grupa liczy 20 dzieci: 8 dziewczynek i 12 chłopców. Mimo, że mamy po 4 lata jest to nasz pierwszy rok w przedszkolu. Razem poznajemy przedszkolny świat. Chętnie bierzemy udział w zajęciach, na których zdobywamy nowe umiejętności. Lubimy tworzyć prace plastyczne, układać puzzle i tworzyć budowle z klocków . Uwielbiamy zabawy ruchowe
i muzyczne w sali. Bardzo chętnie spędzamy czas na placu przedszkolnym
i wspólnych spacerach. ,,Przedszkole to nasz drugi dom” dlatego wszyscy czujemy się tu bardzo dobrze.