Nauczyciele szkoły podstawowej

mgr Jadwiga Bajer  historia/dyrektor szkoły
mgr Weronika Janiszewska wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Urbański religia
mgr Wiesława Karbowiak przyroda/geografia/biologia/wych. kl.IIIgim.
mgr Magdalena Kasprzyk j.polski/ wych. kl. VIA
mgr Ewa Kozłowska matematyka/ technika/ zajęcia komp./wych. kl.VII
mgr Sławomir Lewandowski j.angielski
mgr Agnieszka Grzesiecka j. polski/wych. kl. VIII
mgr Urszula Pruchniewicz matematyka/fizyka/inf./wych. kl. VB
 mgr Robert  Kozak  j. niemiecki
mgr Aleksandra Włodarczyk nauczanie wczesnoszkolne – kl. II
mgr Agnieszka Białecka nauczanie wczesnoszkolne – kl. III
 mgr Małgorzata   Gaca  nauczanie wczesnoszkolne
mgr Agnieszka Duszczak   nauczanie wczesnoszkolne – kl. I
 mgr Agnieszka Pohl  j. angielski
mgr Barbara Tomaszewska bibliotekarz
mgr Dorota Pietrzyk chemia / informatyka/ matematyka/wych. kl. IV
mgr Paweł Rybarczyk historia/wos/wych. kl. VIB
mgr Michał  Szczepański wychowanie fizyczne
mgr Waldemar Wlazły edb
mgr Martyna  Zimowska – Woźniak muzyka/ zajęcia artystyczne/plastyka
ks. mgr Krzysztof Szczepański religia