Nauczyciele szkoły podstawowej

mgr Jadwiga Bajer  historia/dyrektor szkoły
mgr Ewa Borowicz wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Duszczak  
mgr Wiesława Karbowiak przyroda/geografia/biologia/wych. kl.VIIA.
mgr Magdalena Kasprzyk j. polski/ wych. kl. VIIIA
mgr Ewa Kozłowska matematyka/ technika/ zajęcia komp./wych. kl.IV
mgr Sławomir Lewandowski j. angielski
mgr Agnieszka Grzesiecka j. polski
mgr Ewa Cukrowska matematyka/fizyka/inf./wych. kl. VIIB
 mgr Anna Bogaczyńska  j. niemiecki
mgr Aleksandra Włodarczyk nauczanie wczesnoszkolne – kl. I
mgr Agnieszka Białecka nauczanie wczesnoszkolne – kl. IIB
 mgr Małgorzata   Gaca  nauczanie wczesnoszkolne
 mgr Joanna Woźniczka-Kosiewska nauczanie wczesnoszkolne – kl. IIIA
 mgr Agnieszka Pohl  j. angielski
mgr Barbara Tomaszewska bibliotekarz
mgr Dorota Pietrzyk chemia / informatyka/ matematyka/wych. kl. VI
mgr Paweł Rybarczyk historia/wos/wych. kl. VIB
mgr Michał  Szczepański wychowanie fizyczne
mgr Waldemar Wlazły edb
mgr Małgorzata  Gaca nauczanie wczesnoszkolne – kl. IIA
ks. mgr Krzysztof Szczepański religia
mgr Katarzyna Dopierała pedagog
mgr Agnieszka  Paczkowska nauczanie wczesnoszkolne – kl. IIIB