Sukces uczennicy

Nagroda Wójta Gminy za najwyższy
wynik na egzaminie

Rada Gminy Krzykosy przyjęła uchwałę dotyczącą nagradzania uczniów klasy ósmej za osiągnięcie najwyższego wyniku w gminie z poszczególnych przedmiotów na egzaminie. Po ogłoszeniu wyników i ich przeanalizowaniu okazało się, że najwyższy wynik w gminie z egzaminu z  matematyki w 2020 osiągnęła absolwentka naszej szkoły – Marta Milczarek – 90%. Wręczenie nagrody nastąpiło dnia 15 września w obecności ojca Marty oraz członków rady pedagogicznej. Słowa uznania wójt skierował również dla nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu z matematyki – pani Doroty Pietrzyk.

dp