Klasy I-III dla Niepodległej

„Marsz, marsz Polonia ….”

6 listopada grupa Pacholąt, w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, spotkała się na uroczystym apelu, który rozpoczął się odśpiewaniem obowiązującej wersji hymnu państwowego czyli jego czterech zwrotek. Następnie uczniowie klas drugich poprzez recytację i pieśni patriotyczne przybliżyli wszystkim uczniom ważność Święta Niepodległości. W trakcie wykonywania pieśni wszystkie Pacholęta ochoczo maszerowały i machały chorągiewkami. Podczas tego spotkania zostały również wręczone nagrody przez panią bibliotekarkę za udział w konkursie czytelniczym oraz w konkursie na najładniejszą zakładkę.

dp