Pierwszoklasiści

Pasowanie na ucznia

Dnia  9 października 2020 roku, w sali wiejskiej w Sulęcinku odbyło się pasowanie na ucznia klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sulęcinku. Spotkanie rozpoczęło się hymnem Pacholąt. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje talenty w programie artystycznym pani dyrektor oraz zaproszonym rodzicom. Narracją, recytacją, piosenką i tańcem oraz swoją wiedzą i sprawnością udowodnili, że są gotowi być pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Złożyli uroczyste  ślubowanie a następnie Pani dyrektor Jadwiga Bajer dokonała pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców. Spotkanie zakończyło się hymnem szkoły.

dp