Stołówka

Szanowni Państwo

Informujemy, że płatności za posiłki wydawane przez szkolną kuchnię można

dokonywać gotówką w biurze intendenta lub w formie przelewu na konto:

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach,

ul. Główna 37

63 – 024 Krzykosy

numer: 10 9085 0002 0010 0100 7811 0005

w tytule podając imię i nazwisko dziecka/ucznia, rodzaj i ilość posiłków.

 

Wpłaty każdorazowo należy regulować do 15 – każdego miesiąca.

 

Celem uzyskania informacji o kwocie wpłaty lub zgłoszenia nieobecności dziecka należy kontaktować się z intendentem:

MARTA FRANAS

TEL. 605 074 555