Wybory

Nowy Samorząd Uczniowski

Dnia 17.09.2019r. uczniowie szkoły podstawowej wybrali Samorząd Uczniowski. Do samorządu kandydowało 19 uczniów. Przez kilka dni na gazetce umieszczone były plakaty wyborcze kandydatów zawierające opis działań, które zrealizują jeśli zostaną wybrani. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas IV – VIII. Wybrano dziewięciu kandydatów. Przydzielono im funkcje:
– przewodnicząca: Marta Milczarek;
– zastępca przewodniczącego: Michał Wieczorek;
– skarbnik: Jan Niemier;
– pozostali członkowie: Martyna Komorska, Gabriel Sutuła, Marcin Maląg, Natalia Matuszewska, Radomir Sutuła, Adam Andrzejewski.

dp