Bezpieczny przedszkolak

Spotkanie z policjantami

Odbyło się 12 września w przedszkolu. Dwaj funkcjonariusze zagościli kolejno w każdej grupie przedszkolnej, aby przybliżyć dzieciom na czym polega praca policjanta. Pogadanka miała głównie na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa oraz właściwymi zachowaniami w różnych, niebezpiecznych sytuacjach. Dzieci chętnie włączyły się w rozmowę, często zadawały pytania i udzielały odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy. Dla wszystkich przedszkolaków była to ciekawa lekcja bezpieczeństwa, która na pewno dużo ich nauczyła.

 

dp