III etap rozbudowy szkoły

Nowe sale do szkolnego użytku

2 stycznia oficjalnie rozpoczęliśmy użytkowanie nowych pomieszczeń, które są efektem III etapu rozbudowy budynku szkoły podstawowej. Powstała czwarta sala przedszkolna, w której zadomowiła się nowa grupa, najmłodsza – „Pszczółki”. Do dyspozycji uczniów zostały również oddane szatnie przy sali gimnastycznej, dla chłopców
i dziewcząt, każda z toaletą i prysznicem. Rozbudowa szkoły rozpoczęła się w 2013 r.: w I etapie oddano do użytku jedną salę przedszkolną i zaplecze kuchenne, w II etapie były to kolejne dwie sale przedszkolne.

 

dp