W setną rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego

„Wielkopolskim Powstańcom – Cześć!”

Pod takim tytułem dnia 17 lutego został wystawiony dla społeczności lokalnej montaż poetycko – muzyczny  z okazji stulecia zwycięskiego zakończenia powstania wielkopolskiego. Montaż w oparciu o narrację, recytację, śpiew oraz dźwięk i obraz ukazał zaangażowanie Wielkopolan na drodze walki o wolność i niepodległość swojego regionu. Począwszy od rozbiorów Polski, poprzez uzyskanie niepodległości, przyjazd Paderewskiego, wybuch walk
w Poznaniu po walki w całym regionie i osiągnięcie pełnego sukcesu, zwycięstwa, ze szczególnym podkreśleniem,
że „ta wolność nie jest nam jałmużną darowaną i dziękowań dłużną.” W montażu wystąpił chór „Głos znad Warty”
ze Sulęcinka, w wykonaniu którego usłyszeliśmy pieśni „Marsylianka Wielkopolska”, „Sen o Poznaniu”, „Ballada Powstańcza”, „Pieśń o Poznaniu”. Szkolni soliści zaśpiewali „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” (Julia C.) i „Naprzód Poznański Pułku Pierwszy” (Bartosz D.). Narrację (Julii Ł.) i recytacje (Julii N., Antka B., Małgosi B., Jakuba K., Natalii G., Michała W., Zbyszka I., Marty M., Julii B., Zosi B., Bartka D., Julii C. oraz p. dyrektor) podkreślał w tle zmieniający się obraz. Końcowym, mocnym akcentem programu była pieśń „Polonez Wielkopolski” z tańcem w wykonaniu uczennic (Julii i Zosi) i absolwentów (Kacpra W. i Sławka P.) naszej szkoły.

dp